Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sejmik 2017

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu informują o organizowanym wydarzeniu:

XXIV OGÓLNOPOLSKIM SEJMIKU PLACÓWEK WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO pod tytułem „Tradycja dla przyszłości. Budowanie tożsamości miejsca w procesie wychowania i edukacji pozaszkolnej.”

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie oraz Młodzieżowym Domem Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Zaszczytnym patronatem wydarzenie objęli: Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość.

Sejmik jest współorganizowany przez Miasto Zamość, Centrum Sztuki Filmowej – Stylowy, Klub Garnizonowy w Zamościu, Instytut Pamięci Narodowej - Lublin, Radę Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury Zamość, Towarzystwo Leśmianowskie - Zamość, Fundację ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom - Warszawa, Hotel "Renesans" Zamość.

Wiodącą problematyką zajęć seminaryjnych, wykładów, prezentacji, warsztatów i dyskusji będą tematy i zagadnienia ściśle związane z misją edukacyjną i wychowawczą oświatowych placówek wychowania pozaszkolnego. Myślą przewodnią całego przedsięwzięcia jest przekonanie, że to właśnie wspólne działania podejmowane przez dyrektorów i nauczycieli placówek edukacji pozaszkolnej prowadzą do wychowania i podnoszenia kompetencji dzieci i młodzieży do odbioru kultury i sztuki, pielęgnowania dziedzictwa kultury narodowej, a tym samym przyczyniają się do budowania tożsamości miejsca, w której tradycja tworzy fundament dla przyszłości.

Sejmik odbędzie się w dniach 5 – 7 października 2017r. w Zamościu.

Poniżej przedstawiamy ramowy program Sejmiku:

CZWARTEK, 05.10.2017

8.00 – 10.00 - Rejestracja uczestników. Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

10.00 - Uroczyste rozpoczęcie sejmiku (powitanie gości). Otwarcie wystawy „Dzieci Zamojszczyzny” – plenerowa wystawa IPN - MDK Zamość, ul. Kamienna 20.

10.30 – 13.30 - Warsztaty tematyczne w MDK Zamość, ul. Kamienna 20.

10.30 - Warsztaty cz. I

11.45 - Przerwa na kawę

12.15 - Warsztaty cz. II

Tematy warsztatów:

  • Dzieci Zamojszczyzny - Agnieszka Jaczyńska (IPN),
  • Leśmian - Sławomir Bartnik,
  • Praca z dzieckiem zdolnym – Urszula Juszczak ,Ewa Bondyra
  • Batik - Magdalena Cieplechowicz - Buczak,
  • Studyjna fotografia portretowa – Andrzej Szumowski,
  • Konstruowanie programu profilaktyczno - wychowawczego.

14.15 – 14.30 - Spotkanie z władzami samorządowymi miasta. Ratusz. Rynek Wielki.  

PIĄTEK, 06.10.2017

10.00 – 13.30 - Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne - Centrum Kultury Filmowej - Stylowy , ul. Odrodzenia 9

10.00 - Powitanie gości

10.15 - Moduł I: Wychowanie przez czytanie - Elżbieta Olszewska – Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom

11.30 - Przerwa na kawę

11.45 - Moduł II:

  • Fenomen miejsca pedagogicznego - odkrywanie wartości edukacji środowiskowej i jej twórców - dr hab. Agnieszka Naumiuk (Wydział Pedagogiczny. Uniwersytet Warszawski).

Współcześnie wiele uwagi przypisuje zarówno roli miejsca jako wspólnej przestrzeni publicznej: przestrzeni spotkania, dialogu i relacji, jak też dostrzega się potrzeby indywidualne jednostek: m.in. kreowania prywatnego świata ekspresji, nauki i wypoczynku. Pedagogika jest nieustająco zainteresowana współwystępowaniem tych elementów tworzenia się tożsamości jednostkowej i zbiorowej a także stanem obecnym i przemianami czynników społeczno-kulturowych tworzących jakże istotny element rozwoju i dobrobytu jednostek jako istot społecznych. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na edukacyjne wymiary możliwości jakie stwarza miejsce. To, czego uczymy się w miejscu, przez miejsce i dla miejsca, czego uczymy innych, jak tworzymy, zmieniamy (lub niszczymy) najbliższe otoczenie, jest związane z propagowaniem lub negowaniem wartości wychowania, wiedzy i rozumienia świata i ludzi, ideałów humanistyki. Stąd ważna jest rola pedagogów, edukatorów, animatorów, społeczników i innych osób, które starają się, aby nadać miejscom znaczenie, charakter, by rozmawiać o ich dziejach i przyszłości, by ukazywać w nich ślad pozostawiony przez wszystkie pokolenia. Istnieje także potrzeba przywrócenia znaczenia terminowi „edukacja środowiskowa”, szerszego kontekstu, który zaproponowała prekursorka tego podejścia, Helena Radlińska, rozumiejąca tę edukację jako kształtowanie wzajemnych relacji wychowawczych między człowiekiem a środowiskiem, w jego bio-psycho-społecznym i kulturowym wymiarze. W referacie ukazane zostaną obszary, jakie w tym stanowisku są brane pod uwagę i jak współczesne konteksty zmieniają jego dynamikę. Zostaną ukazane także przykłady działań, które taki rys refleksji lub potencjału pedagogicznego przejawiają lub jaki w nich odkrywamy. Są to działania twórców ubiegłych stuleci i dekad, jak też działania współczesne, które ukazują, iż w interpretacji zmian ku społeczeństwom permanentnie uczącym się, wszyscy w rzeczywistości jesteśmy współtwórcami wartości i tożsamości jakie poprzez „nasze” miejsca wyrażamy i poprzez które wzajemnie się od siebie uczymy.

  • Zamość, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – dr Bogdan Szyszko.

15.30 - Zwiedzanie Zamościa np.: Rynek Wielki z arkadowymi kamienicami i ratuszem.

18.30 - Otwarcie wystawy plastycznej wychowanków MDK Zamość pt.: „Leśmian”. Rynek Wielki MORANDÓWKA ul. S. Staszica 25

Nota o wykładowcach:

dr hab. Agnieszka Naumiuk - Pedagog społeczny, doktor habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie Pedagogika, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania: edukacyjna rola organizacji społecznych, edukacja społeczna w środowisku lokalnym, rola działaczy społecznych w zmianie społecznej, rola i wartość działań społecznych, organizacja środowiska lokalnego, integracja społeczna, pomoc środowiskowa. Autorka szeregu publikacji oraz trzech książek: Edukacyjna rola organizacji pozarządowych – przykład ruchu United Way (2003); Uczestnictwo społeczne młodzieży (2007), Edukacja-partycypacja-zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych) (2014).

SOBOTA, 07.10.2017

8.00 - Obrady plenarne sejmiku, przyjęcie uchwał i wniosków. Podsumowanie i zakończenie sejmiku.