Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

XV Konferencja Naukowa

XV Konferencja Naukowa

„Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD”

Data: 9 listopada 2017 roku

Miejsce: sala Consulatus Urzędu Miejskiego w Zamościu

ul. Rynek Wielki 13

Urząd Miasta Zamość, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje konferencję zatytułowaną: „Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 roku w sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość w godzinach 9.00-15.30 . Integralną częścią konferencji będą warsztaty dla specjalistów pracujących z dziećmi z FASD i ich rodzinami.

W konferencji uczestniczyć będą pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, lekarze ginekolodzy, neonatolodzy oraz lekarze rodzinni. Wśród zaproszonych gości będą również położne, pielęgniarki szkolne, pracownicy przedszkoli, żłobków a także inne osoby zawiązane zawodowo z pracą z dziećmi i rodziną oraz profilaktyką problemów alkoholowych.

Podczas konferencji swe wykłady poprowadzą specjaliści zaangażowani w problematykę Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD, ujmując temat z wielu odmiennych perspektyw. Uczestnicy konferencji dowiedzą się o aspektach psychologicznych, medycznych i pedagogicznych dotyczących diagnozy i terapii dziecka z FASD. Ponadto zostaną zapoznani z ujęciem tematu zarówno z perspektywy międzynarodowej, jak i krajowej.

Konferencja będzie okazją wdrożenia się w specyfikę zagadnienia Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD, jak również wymiany spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie podejmowanego zagadnienia.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych jest najbardziej rozpowszechnionym niegenetycznym zaburzeniem neurorozowjowym w Europie, obejmującym 1% wszystkich żywych urodzeń (Carpenter, 2011). Ryzyko wystąpienia FASD wiążę się z faktem spożywania napojów alkoholowych w okresie ciąży. Zgodnie z wiedzą naukową wiemy, że alkohol przenika przez barierę łożyska i dociera bezpośrednio do organizmu dziecka, tym samym stanowiąc poważne zagrożenie na każdym etapie jego rozwoju. Ponieważ nie ma bezpiecznej ilości alkoholu, która spożyta w ciąży nie stanowiłaby zagrożenia dla rozwijającego się dziecka, wszystkim przyszłym Mamom zaleca się zachowanie abstynencji w ciąży.

Szacuje się, że globalnie około 10% kobiet pije alkohol w ciąży, w tym około ¼ populacji Europejek (Popova i in., 2017). Zgodnie z wynikami projektu ALICJA (Okulicz-Kozaryn i in., 2015) szacuje się, że w Polsce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD ma 2% uczniów nauczania początkowego.

 

Program konferencji

„Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD”

Data: 9 listopada 2017 roku

Miejsce: sala Consulatus Urzędu Miejskiego w Zamościu

ul. Rynek Wielki 13

9:00-9:30 Rejestracja uczestników

9:30-9:45 Uroczyste rozpoczęcie konferencji - Krzysztof Brzózka - Dyrektor PARPA, Maria Sakowicz - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu

9:45 – 10:15 dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn – Działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie problematyki FASD

10:15-11:00 dr hab. n. med. Bożena Kociszewska - Najman – FASD-istotny problem w opiece nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem

11:00-11:30 dr n. med. Elżbieta Stawicka - Pilotażowy projekt SPDSK w Warszawie w zakresie tematyki FASD

11:30-12:00 przerwa kawowa

12:00-12:30 mgr Katarzyna Biała-Solarz - Specjalistyczna Poradnia FASD – Centrum Medyczne MEDYK w Rzeszowie

12:30-13:15 mgr Małgorzata Tomanik - Budowanie systemu wsparcia dla dzieci z FASD - praca w zespołach interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych

13:15-13-45 dr n.med. Agata Cichoń-Lenart - Dobre praktyki w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum FAS na przykładzie Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni)

13:45-14:15 przerwa na lunch

14:15-15:00 mgr Andrzej WojciechowskiDziałania profilaktyczno – edukacyjne w zakresie FASD w Sosnowcu

15:00-15:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji